Snart det händer, fibern anländer!

Sammanfattande nulägesrapport:

Övik Energi har nyligen arrangerat ett antal offentliga möten i byarna för oss som arbetar för fiber till våra orter. Här sammanställer vi lite om nuläget.

Processen för utbyggnad av fiber har nu indelats i tre etapper varav den första etappen avser de hushåll som redan nu i sina postlådor fått erbjudande om fiber med ett uppdaterat avtal från Övik Energi. Etapp 1 planeras bli färdigställd under 2018.

Du som med din fastighet ingår i den geografiska kartan nedan, och som skickar in ett underskrivet avtal garanteras fiber av Övik Energi. Där lockar också Övik Energi med ett erbjudande om fri nätavgift i 6 månader, villkorat av att avtal skrivs inom viss angiven tid. Här påminner vi om att nyttja RUT och ROT för maximal kostnadsreduktion för den som har den möjligheten.

De fastigheter som ligger inom det färgade området omfattas av Etapp 1. Grattis till er!

Efter ROT och RUT blir priset 17400 kr, installerat och klart, vilket är samma pris som det tidigare avtalet, förutsatt att man valde grävning och håltagning.

I presentationen finns också andra streck än de som ingår i etapp 1. De visar på Etapp 2. De ortssammanbindande (OSN) näten fortsätter byggas ut 2019 och ansluter alla som bor i närheten av den sträckan på samma sätt som i etapp 1.

I sammanhanget ska också nämnas att E.ON gräver ner elledningar under 2018-2019. Dessa kommer samförläggas med fiber. Detsamma gäller Miva och Övik energis elnät (lyktstolpar). På detta sätt finns möjlighet till fortsatt anslutning av fler områden än endast de som ligger intill OSN.

Grönt = Etapp 1
Svart = Etapp 2 (där OSN skall dras, kan bli i större omfattning)
Gul/svart = Planerad samförläggning

Även Skulnäs och Skule utreds för ”Etapp 2″.

Anledningen till att inga avtal ännu skickats ut till hushåll längs någon annan sträcka än den gröna, är att det inte ännu är specificerat exakt vilka hushåll som gäller. Detta jobb pågår för fullt och så snart det är tagit beslut på omfattning kommer avtal även att skickas ut till Etapp 2.

Finns det en tredje etapp?

Här kommer det verkliga problemet. Eftersom medel uteblev i denna omgång p.g.a. att ett privat bolag inkommit till Länsstyrelsen med uppgift att bygga ut i våra områden, och detta helt utan bidrag, så innebär det att här saknas det mycket pengar för att kunna bygga ut den mest kostsamma delen i glesbygd. Nätaktören IP-Only har nu dragit i handbromsen från centralt håll och backar på sina löften över landet, något vi från fiberföreningarna också haft som huvudsakliga invändning mot att välja denna aktör som samarbetspartner. Läget just nu bekräftar våra farhågor.

Vi i föreningarna har hela tiden menat att  ingen kan bygga till den yttersta glesbygden på kommersiella villkor.

Hur når vi då ut till dessa hushåll? Här vill vi än en gång understryka anledningen till samarbetet med Örnsköldsviks kommun. Där finns en politisk utfästelse om bredband till 95% av befolkningen före 2020. Vi kommer från föreningarna att fortsätta söka medel och stöd i politiken för att kunna utföra utbyggnaden även till de som inte ligger inom de två första etapperna. Det kan verka som en klen tröst att än en gång förlita sig på externa medel men läget är bättre jämfört med förra ansökningsomgången då vi har justerat områdena till att endast inkludera hushåll som inte är möjliga att bygga ut kommersiellt.

Men Radiofiber då?

Nu har också nya aktörer dykt upp på delar av vårt område när IP-Only aviserat sitt byggstopp och även sagt upp många av sina säljkonsulter. Dessa nya aktörer är bl.a. MicroNät och BlueCom som erbjuder en produkt med namn som ”RadioFiber”, ”Air2Fiber” eller ”LuftFiber”. Man kan säkert lockas av deras produkt i och med den snabba installationen med låga installationskostnader. Detta system har dock inte särskilt mycket med fiberanslutning att göra. Något som även reklamombudsmannen tagit ställning till och som förmodligen kommer påverka marknadsföringen av produkten framgent.  Tänk på att denna luftburna kommunikation behöver fri sikt till masten, kommer vara beroende av hur många som använder tjänsten samtidigt samt att det är svårt att se hur en t ex stark snöstorm inte kommer påverka prestandan. Det finns heller inga TV-tjänster i detta nät.

”Radiofiber” är en teknik som kan ses som ett komplement där fast fiberanslutning inte är möjlig.

En fast fiberanslutning direkt in till huset kommer alltid vara den mest framtidssäkra installationen.

Markavtal

Övik Energi ursäktar sig vad gäller det korta datumet för godkännande av markavtalen. Detta berodde på fördröjningar hos tryckeriet som gjorde att utskicken blev sena. Se datumet som ”så fort som möjligt” istället.

Vi vill även vädja om förståelse för att denna projektering utförts i stor omfattning av ett konsultbolag (KVT) och under en väldigt begränsad tidsperiod. Därför kan det vara detaljer som inte känns bra i de förslag ni fått i brevlådan. Skriv inte på något som inte känns rätt. Kontakta istället projekteringssupporten hos Övik Energi på 0660-78950 för att rätta till detaljer.

Avslutningsvis

Så vill vi också reflektera lite om kompensation för markintrången. Självklart skall en nedgrävning ske på rätt sätt och marken återställas till befintligt skick. Och vad gäller kompensation för intrånget så vädjar vi till den stora allmännyttan i att få ett fibernät till bygden. Det kommer inte vara möjligt att kompensera sig varken på anslutningen eller i rena medel för markintrång. Vi i styrelsen arbetar också helt ideellt och tror på att vi alla i längden tjänar på olika sätt för att få denna infrastruktur på plats.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *