Projektering för fiberdragning

VTG Entreprenad arbetar sedan en tid tillbaka med projekteringen av fiber till vårt område. Måndag den 8 januari samlades ett antal föreningsmedlemmar tillsammans med projektörerna, för genomgång och granskning av VTG:s första förslag på lämpliga geografiska sträckningar för nedläggning och förutsättningar för samordning etc. Medlemmarna från Näske fiberförening bidrog med viktig information utifrån god lokalkännedom Read more about Projektering för fiberdragning[…]

Sprider falsk information om fiber

Flera blivande kunder har hört av sig till Övik Energi och berättar att de blivit uppringda eller fått personliga besök av andra fiberaktörer med budskap om att Övik Energi inte kommer att bygga fibernät till deras fastighet. Vänligen kontakta ÖE för korrekt information om hur fibernätutbyggnaden fortskrider. Senaste information om status för ditt område hittar Read more about Sprider falsk information om fiber[…]

Projektering påbörjad

Projektering av fiberdragning i vårt område har nu påbörjats av Övik Energi och Örnsköldsviks kommun för att möjliggöra en start av grävning 2018. Beträffande den bidragsansökan som Övik Energi tidigare lämnat in, så ligger den fortfarande hos länsstyrelsen för beslut. Kompletterande uppgifter har skickats in och svarstiden är förlängd. Om bidrag inte beviljas för vårt Read more about Projektering påbörjad[…]

Stort intresse för fiber i Näske

Nära 100 personer kom till Näske Bygård på måndagkvällen för att ställa frågor och få information från Övik Energi. Efter att ha genomfört nära 150 informationsmöten runt om i kommunen, har Öviks kommuns IT-strateg Sture Andersson med kollegor, förklaringar och svar att ge på de flesta frågor kring fiberuppkoppling som en av framtidens självklara kommunikationsmedel. Read more about Stort intresse för fiber i Näske[…]

Föreningen Näske fibers första årsmöte

En interimistisk styrelse hade jobbat fram ett bra underlag inför årsmötet den 27 april. Under trevliga former med kaffe och dopp valdes en ny styrelse för verksamhetsåret 2017: Bengt Sellin ordf, Johan Sandberg v ordf, Elizabeth Näslund kassör, Stefan Andersson sekreterare, Gunno Hamberg ledamot, Jörgen Eklöf ledamot och Mikael Straschman suppleant. Klicka för bilder!   Read more about Föreningen Näske fibers första årsmöte[…]